»

Stichting Zeiltrophy

Algemeen Reglement ‘Stichting Zeiltrophy’

De totale organisatie van de Conny van Rietschoten Trofee valt onder de jurisdictie van de ‘Stichting Zeiltrophy’.
De naam Conny van Rietschoten Trofee en alle rechten en verplichtingen behoren toe aan de ‘Stichting Zeiltrophy’.
De totale verantwoording van de Conny van Rietschoten Trofee berust bij het bestuur van de ‘Stichting Zeiltrophy’.

De doelstelling:
De Stichting heeft ten doel het bevorderen van de zeilsport, onder meer door het jaarlijks toekennen en uitreiken van de Conny van Rietschoten Trofee, alsmede twee ondergeschikte prijzen. De Trofee wordt door een jury toegekend aan één of meer personen die (gezamenlijk) een opmerkelijke prestatie hebben geleverd in de zeilsport.

Kandidaten voor de Conny van Rietschoten Trofee en de Flyer Trofee worden gekozen uit genomineerden. Hiertoe stelt het bestuur jaarlijks iedereen in staat een zeiler of zeilers naar keuze voor te dragen. Een jury kiest een winnaar uit de voordrachten voor elk van de volgende prijzen:
  • Conny van Rietschoten Trofee
    ‘Zeiler (m/v) van het Jaar’. De Conny van Rietschoten Trofee wordt toegekend aan één of meerdere personen die (gezamenlijk) een opmerkelijke prestatie hebben geleverd in de zeilsport.
  • Flyer Trofee
    Jeugdtalent van het jaar. De trofee wordt toegekend aan het talent dat in het kalenderjaar waarin hij of zij is genomineerd, dat hele kalenderjaar 21 jaar of jonger is. Deze persoon is een andere dan de Zeiler (m/v) van het Jaar.
  • Maas Trofee
    Oeuvre prijs, voor een persoon/personen die zich op bijzondere wijze verdienstelijk heeft/hebben gemaakt voor de zeilsport. De jury kent de prijs rechtstreeks toe zonder nominaties.

Voor de Conny van Rietschoten Trofee en de Flyer Trofee worden maximaal drie genomineerden voorgedragen.

Bestuur:
Samenstelling van het bestuur:
Het bestuur bestaat uit tenminste drie leden. De voorzitter wordt in functie benoemd door de bestuurders. Taken worden onderling verdeeld. Het bestuur kan zich in haar werkzaamheden doen bijstaan door een of meer commissies en/of werkgroepen, waarin ook niet-bestuursleden benoemd kunnen worden.

Een bestuurslid wordt voor 5 jaar benoemd. Na die periode kan een bestuurslid voor nog eens 3 jaar worden herbenoemd.
Taken van het bestuur:
a. Het jaarlijks organiseren en uitvoeren van de prijsuitreiking.
b. Het aanstellen van een jury.
c. Promotie van de doelstelling d.m.v. voorlichting, persberichten en door middel van een website en sociale media.
d. Het aantrekken en onderhouden van contacten met sponsors.

 

Het bestuur bestaat uit:
Hans Zuiderbaan (voorzitter), Marius van Dam (penningmeester), Marijke Hasselman (secretaris), Jur Raatjes (jury en presentatie) en Marcelien Bos-de Koning (communicatie).

 

De jury bestaat uit:
Arnoud van der Slot, Roy Heiner, Peter Peet, Annelies Thies, Albert Kooijman, Jules Bänffer en Jur Raatjes.